Naše služby - Aller Service s. r. o.

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Vedení účetnictví zahrnuje:

  • zpracování předaných dokladů a vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí,
  • vyhotovení přehledů dle potřeby zákazníka (rozvaha, výsledovka),
  • zpracování DPH a přiznání DPH, kontrolní hlášení, souhrné hlášení,
  • účetní poradenství, optimalizace.

Součástí služby je zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty pro plátce DPH včetně předepsané evidence a základní účetní poradenství a optimalizace základu daně z příjmů. Po ukončení účetního období obdrží každý zákazník vytištěné sestavy - hlavní knihu, deník účetních operací, inventurní soupis dokladové inventury, seznam pohledávek a závazků a roční účetní závěrku. Součástí služby je rovněž základní účetní poradenství a optimalizace základu daně z příjmů. Všem zákazníkům, kterým zpracováváme účetnictví, zajišťujeme zákonem předepsané zveřejnění účetní závěrky.


© Václav Dvořák, Aller Service s.r.o. 2022
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky